Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A Bratislava, Konferenčná miestnosť (2. posch.)
Kedy: 19.04. 2018
Čas: od 8:30 do 15:00

 

Registrácia bola uzavretá.

 

Program:

8:30 – 9:00 Registrácia

9:05 – 11:00 Jeff Clovis (Clarivate Analytics) – Ako zaregistrovať časopis do citačných databáz (príspevok v anglickom jazyku)

11:00 – 11:20 Prestávka

11:20 – 11:30 Silvia Horáková (CVTI SR) – OpenAIRE

11:30 – 12:00 Ľubica Jedličková (SPU, Nitra) – Otvorený prístup v akademickom prostredí

12:00 – 12:40 Prestávka na obed

12:40 – 13:10 Michaela Mikušková (UMB, Banská Bystrica) – DOI – teoreticky i prakticky

13:10 – 13:30 Ľubica Jedličková (SPU, Nitra) – Príspevok z praxe

13:30 – 15:00 Open Café

Zuzana Adamová (Creative Commons SK) – Licencie Creative Commons

 

Dostupný je záznam z podujatia (na spustenie treba aktuálnu verziu Adobe Flash Playera):

  1. časť: https://archive.tp.cvtisr.sk?29947809
  2. časť: https://archive.tp.cvtisr.sk?31115638
  3. časť: https://archive.tp.cvtisr.sk?31146019