Týždeň otvoreného prístupu je každoročná vedecká udalosť zameraná na otvorený prístup a súvisiace témy. Koná sa po celom svete v posledný októbrový týždeň, buď formou prednášok, seminárov, sympózií alebo predstavením nových OA mandátov. Od roku 2017 pravidelne v CVTI SR organizujeme v rámci Týždňa otvoreného prístupu konferencie zamerané na problematiku otvoreného prístupu. Tento rok organizujeme v rámci Týždňa otvoreného prístupu webinár 22.10.2019 Otvorený prístup je tu pre Vás a konferenciu 24.10.2019 pod názvom Open Access: jeho príležitosti a výzvy. Tieto podujatia sú zamerané nielen pre knihovníkov, ale aj vedeckých pracovníkov alebo pre tých so záujmom o problematiku otvoreného prístupu.

Tento rok je témou Týždňa otvoreného prístupu je rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam, ktorá nadväzuje na minuloročnú tému, ktorou bolo formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie. Tento ročník je už jedenásty v poradí a uskutoční sa 21. až 27. októbra. Keďže prechod na otvorený systém zdieľania vedomostí sa zrýchľuje, otázka „otvorené pre koho?“ je nevyhnutná, či už na zváženie alebo na výzvu ku konaniu. Koho záujmy sú uprednostňované pri našej činnosti a na platformách, ktoré podporujeme? Koho hlasy sú vylúčené? Sú skupiny s nedostatočným zastúpením reprezentované od začiatku ako plnohodnotní partneri? Podporujeme nielen otvorený prístup, ale aj férovú účasť vo výskumnej komunikácií? Tieto otázky určia do akej miery sa nové, otvorené formy výskumu budú zaoberať nerovnosťami v súčasnom systéme alebo ich budú posilňovať a opakovať.

Na stiahnutie:

Plagát A3 alebo A4 (pdf a ppt), banner (png)