Kurz „Úvod do otvoreného prístupu“ sa najbližšie uskutoční v roku 2021 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Kurz je bezplatný a prebieha v slovenskom jazyku.
V prvý deň je účastníkom kurzu priblížená problematika procesu vedeckej komunikácie a história spolu s vývojom otvoreného prístupu. V druhý deň sa zameriame na práva a otvorené licencie, ďalej presadzovanie otvoreného prístupu a vzdelávanie. V tretí deň sa pozrieme na dopady otvoreného prístupu na výskum a na záver dňa si celú problematiku otvoreného prístupu zopakujeme.
Kurz vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Účastníci po úspešnom absolvovaní získajú certifikát Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V prípade záujmu kontaktujte silvia.horakova@cvtisr.sk alebo eva.holla@cvtisr.sk