Kurz „Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul – Základy Open Access“  sa bude realizovať v termíne od 19. 04. – 23. 04. 2021, denne od 09:00 – 12:45 h.

Kurz je plne obsadený, ďalší budeme realizovať v druhej polovici roka 2021, v prípade zájmu sa ozvite na emailové kontakty nižšie.

Obsahové zameranie kurzu vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Počas jednotlivých výučbových dní je účastníkom kurzu priblížená problematika procesu vedeckej komunikácie a história spolu s vývojom otvoreného prístupu, práva a otvorené licencie, ďalej presadzovanie otvoreného prístupu a vzdelávanie, ako i dopady otvoreného prístupu na výskum.

Každý úspešný absolvent získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Kurz je od roku 2017 akreditovaný Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade záujmu kontaktujte silvia.horakova@cvtisr.sk alebo eva.holla@cvtisr.sk