Najbližší kurz „Zavádzanie otvoreného prístupu do praxe – Modul – Základy Open Access“  sa bude realizovať v druhej polovici roka 2021.

Obsahové zameranie kurzu je zamerané na základnú problematiku otvoreného prístupu a otvorenej vedy a vychádza z curricula organizácie UNESCO pre knihovníkov a vedeckých pracovníkov. Počas jednotlivých výučbových dní je účastníkom kurzu priblížená problematika procesu vedeckej komunikácie a história spolu s vývojom otvoreného prístupu, práva a otvorené licencie, ďalej presadzovanie otvoreného prístupu a vzdelávanie, ako i dopady otvoreného prístupu na výskum.

Každý úspešný absolvent získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Kurz je od roku 2017 akreditovaný Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

V prípade záujmu kontaktujte silvia.horakova@cvtisr.sk alebo eva.holla@cvtisr.sk