OpenAIRE – Advance
(Open Access Infrastructure for Research in Europe) podporuje Open Access / Open Data mandáty v Európe. Podporovaním súčasnej úspešnej infraštruktúry, ktorá zahŕňa ľudské zdroje a rozsiahle technické služby sa orientuje na Open Science s cieľom byť dôveryhodnou e-infraštruktúrou v rámci EOSC. Prostredníctvom partnerstva s COAR rozširuje svoju spoluprácu s Latinskou Amerikou, USA, Japonskom, Kanadou a Afrikou. Na portáli OpenAIRE je pre vedeckých pracovníkov k dispozícii repozitár Zenodo. Jeho prevádzkovateľom je Európska organizácia pre jadrový výskum CERN. CVTI SR plní v rámci projektu úlohu NOAD (National Open Access Desk) od roku 2015.

 


SCOAP3
(Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je projekt, ktorého cieľom je zjednotiť vydávanie publikácií týkajúcich sa časticovej fyziky a zabezpečiť voľný prístup k týmto publikáciám a ďalším publikačným službám poskytovaným zazmluvnenými vydavateľmi všetkým záujemcom – vedecko-výskumným inštitúciám, knižniciam a odborníkom, ktorí sú zapojení do spolupráce v oblasti časticovej fyziky nielen v rámci CERN. V súčasnej dobe SCOAP3 združuje vyše 3000 knižníc a konzorcií knižníc, univerzít, vedeckých inštitúcií a financujúcich agentúr zo 44 krajín a 3 medzivládnych organizácií. Riešením projektu SCOAP3 za Slovenskú republiku je od mája roku 2014 poverené CVTI SR.

Cieľom projektu je odstránenie finančných bariér najmä pre autorov publikujúcich v odborných časopisoch z oblasti jadrovej fyziky. Výhodou pre knižnice a ostatné vedecko-výskumné inštitúcie je voľný prístup k vybraným časopisom, a tiež zníženie ceny predplatného konkrétnych titulov u vydavateľov, ktorí v rámci projektu poskytujú voľný prístup iba k vybraným článkom v týchto tituloch. Výstupom projektu je vybudovanie SCOAP3 repozitára, ktorého súčasťou je aktuálne 10 titulov časopisov z oblasti jadrovej fyziky a otvorený prístup k vyše 10 000 článkom. V časopisoch zapojených do projektu publikujú aj autori zo Slovenskej republiky.

 


Ďalšie projekty*Metrics
(MEasuring The Reliability and perceptions of Indicators for interactions with sCientific productS) je projekt, ktorého hlavným cieľom je lepšie pochopenie metrík, najmä pokiaľ ide o ich všeobecný význam a ich vnímanie medzi zúčastnenými stranami. Z tohto dôvodu, kľúčovými faktormi budú: kvalita metrík podkladových dát (z hľadiska platnosti a spoľahlivosti), pôvod vzniku metrík, rovnako ako ich schopnosť primerane odhadnúť vedecké výstupy v kontexte disciplinárnych špecifík.

*Metrics je projekt financovaný z verejných zdrojov a tým zaručuje transparentnosť a otvorený prístup k výsledkom projektu, čo nie je bežnou praxou medzi komerčnými poskytovateľmi v tejto oblasti. Projekt začal 1. januára 2017 a jeho trvanie je naplánované do 31. decembra 2018.