Národný referenčný bod pre vedecké informácie Európskej komisie na Slovensku – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR)

„CVTI SR od roku 2013 plní funkciu Národného referenčného bodu pre vedecké informácie a ich uchovávanie. K plneniu tejto funkcie bolo nominované ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe výzvy viceprezidentky Európskej komisie pre digitálnu agendu pani Neelie Kroes a komisárky pani Máire Geoghegan Quin.
Úlohy CVTI SR ako Národného referenčného bodu pre vedecké informácie:

  • koordinácia opatrení uvedených v Odporúčaní Európskej komisie „Prístup k vedecko-technickým informáciám a ich uchovávanie“ (Recommendation on „Access to and preservation of scientific information“),
  • spolupráca s Európskou komisiou pri výmene skúseností a tvorbe spoločných zásad, noriem a implementačných opatrení v rámci Európskeho výskumného priestoru,
  • spolupráca s Európskou komisiou pri spravodajstve o implementácii Odporúčania.”

Viac informácií o CVTI SR je možné nájsť na webovej stránke www.cvtisr.sk.