Program/Programme:

9:00 – 10:00 Registrácia/Registration
10:00 – 10:15 Príhovor/Welcome
10:15 – 10:50 OpenAIRE: Podpora sociálnych a technických prepojení umožňujúcich otvorenú vedu v EÚ aj mimo nej/OpenAIRE: Fostering the social and technical links that enable Open Science in Europe and beyond.

Iryna Kuchma (príspevok v anglickom jazyku/presentation in english language)

10:50 – 11:10 OpenAIRE FP7 Post Grant OA Pilot: výsledky prvých dvoch rokov/The OpenAIRE FP7 Post Grant OA Pilot: results of the first two years

Gwen Franck (príspevok v anglickom jazyku/presentation in english language)

11:10 – 11:30 Prestávka/Coffee break
11:30 – 11:40 Open Access a Horizont 2020/Open Access in Horizon 2020

Barbora Kubíková

11:40 – 12:00 Princípy otvoreného vládnutia – národná politika na podporu otvorenej vedy a otvoreného prístupu/Open Government Principles – national policy for support of Open Science and Open Access

Skarlet Ondrejčáková

12:00 – 12:45 Obed/Lunch
12:45 – 13:05 Licencie Creative Commons/Creative Commons Licenses

Zuzana Adamová

13:05 – 13:25 Predátori: hrozba v Open Access publikovaní/Predators: dangers of Open Access publishing

Lucia Nižníková

13:25 – 14:15 Open Café