Národný workshop OpenAIRE

Kde: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská 8/A Bratislava, Konferenčná miestnosť (2. posch.)
Kedy: 23. 10. 2017
Čas: od 9:00 do 14:15

National workshop OpenAIRE

Where: Slovak Centre for Scientific and Technical Information, Lamačská 8/A Bratislava, Conference room (2nd floor)
When: 23.10.2017
Time: from 9:00am to 2:15 pm

 

Kontaktné osoby/Contacts:

Silvia Horáková: silvia.horakova@cvtisr.sk
Katarína Svitková: katarina.svitkova@cvtisr.sk