DO 30. SEPTEMBRA SA PRIHLÁS,
24. OKTÓBRA 2018 UKÁŽ, ČO VIEŠ!

 

Centrum vedecko-technických informácií SR pripravuje v rámci celosvetovej akcie „Týždeň otvoreného prístupu“ 1. ročník súťaže o najlepšie grafické stvárnenie témy „Open Access Story“, do ktorej sa môže zapojiť aj VAŠA ŠKOLA.

Kedy?

Táto súťaž pre študentov stredných a vysokých umeleckých škôl prebieha popri národnom workshope „OpenAire“ 24. októbra 2018.

Kde?

Miestom súťaže je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava.

Výhra?

Súťažiť sa bude o cenu generálneho riaditeľa Centra vedecko-technických informácií SR. Hlavnou cenou v súťaži je pobyt pre 2 osoby v 4* hoteli DRUŽBA – SKI WELNESS RESIDENCE v Jasnej, Nízke Tatry v hodnote 300,- EUR. Víťaz súťaže získa pre svoju školu možnosť propagácie školy na webových stránkach: https://openaccess.cvtisr.sk/, http://openaccessweek.org/ a na nasledujúcom podujatí „Týždeň otvoreného prístupu“ v októbri 2019.

Podmienky súťaže?

Súťaž je určená študentom 3. ročníka stredných umeleckých škôl a študentom 1. a 2. ročníka vysokých umeleckých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky. Študent vo veku do 18 rokov sa do súťaže môže prihlásiť len prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, prípadne učiteľa s predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného zástupcu. V prípade, že sa zistí, že žiaka do súťaže prihlásil učiteľ bez súhlasu zákonného zástupcu žiaka, bude tento žiak zo súťaže vylúčený a stráca nárok na ocenenie. Zapojenie sa do súťaže je bezplatné.
Každá škola môže do súťaže zapojiť maximálne dvoch študentov.

Pravidlá súťaže?

Účastník musí v čase konania súťaže spĺňať pravidlá súťaže. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných a vysokých umeleckých škôl so sídlom na území Slovenskej republiky. Výtvarné dielo musí splniť podmienku sekvenčnej kresby (formy príbehu) doplnenej textom, s použitím výtvarných techník ako je kresba perom, kresba uhlíkom, pastel, kresba tužkou, počítačová grafika. Pracovný materiál a pomôcky si zabezpečuje účastník súťaže. Vyhlasovateľ súťaže poskytne len základný papier vo formáte A3. Hodnotiaca komisia bude zložená z účastníkov workshopu, ktorí budú hodnotiť súťažiacich pribežne vhadzovaním hlasovacích žetónov do pripravených urien. Výsledky súťaže budú vyhlásené na záver akcie dňa 24.10.2018. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Úplné znenie pravidiel a podmienok súťaže nájdete TU: