Ako príklad poslúži hypotetický časopis XXX, ktorý vychádza 2x ročne. Každá redakcia si sleduje ukazovatele svojho časopisu a tak ich môžeme spriemerovať napríklad takto:

  1. Počet čísiel časopisu na ročník
  2. Počet publikovaných článkov/jedno číslo
  3. Počet publikovaných článkov/ročník
  4. Počet podaných článkov/ročník
  5. Miera akceptácie v percentách
  6. Celkové náklady na spracovanie na 1 ročník
  7. Poplatok za podaný článok
  8. Poplatok za publikovaný článok
a = 2
b = 15
c = 30 (c = a x b)
d = 40
e = 75% (b : d = %)
f = 12,200€
g = €305 (g = f : d)
h = €406 ( i = f : c)