Publikovanie s otvoreným prístupom  znamená voľné šírenie vedeckých informácií prostredníctvom uloženia výskumnej publikácie do dátovej siete a udelenie práv na jej čítanie, kopírovanie, tlač a odkazovanie na celé vedecké publikácie. Vedecká publikácia je verejne dostupná, keď vedecká komunita aj široká verejnosť k nej majú neobmedzený prístup prostredníctvom internetu bez poplatkov. Publikovanie sa vťahuje na všetko – od článkov až po dáta a metódy.

Ak hovoríme o otvorenom prístupe k vedeckým publikáciám, vychádzame z Budapeštianskej iniciatívy pre otvorený prístup. Iniciatíva definovala dva základné spôsoby otvoreného publikovania:

  • zelená cesta (Green OA) – článok je uložený do otvoreného on-line repozitára v čase jeho publikovania alebo bezprostredne po jeho publikovaní. Môže vzniknúť embargo, ktoré môže trvať 6 – 24 mesiacov
  • zlatá cesta (Gold OA) – článok je publikovaný v odbornom recenzovanom časopise a zaplatia sa tzv. APCs (Article Processing Charges) – jednorazové poplatky za publikovanie.

Niekoľko ďalších modelov predstavili komerční vydavatelia (UNESCO, 2015) s cieľom uviesť niektoré časti svojho vedeckého obsahu v doméne OA. Sú to hlavne selektívne otvorené obsahy s alebo bez vhodných OA povolení alebo licencií:

  • hybridný OA – vydavatelia publikujú OA články v odborných časopisoch so spoplatneným prístupom, po obdržaní určitého poplatku za spracovanie článku od autorov
  • oneskorený OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup po určitej dobe, v rozmedzí od 6 mesiacov do 2 rokov
  • krátkodobý OA – vydavatelia ponúkajú bezplatný prístup do určitého obdobia, od 6 mesiacov do 1 roka, po tomto období je obsah prístupný iba pre predplatiteľov
  • vybraný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup len k vybranému obsahu, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov
  • čiastočný OA – vydavatelia selektívne ponúkajú bezplatný prístup k obsahu len jednotlivých častí, napríklad výskumných prác, ale nie k recenziám, ostatný obsah je k dispozícii len pre predplatiteľov.

Okrem týchto modelov delíme otvorený prístup aj podľa typu oprávnenia na:

  • gratis OA – odstránenie samotných cenových bariér
  • libre OA – odstránenie niektorých bariér oprávnenia
  • toll access – spoplatnený prístup, práce prístupné len za poplatok (nie je to otvorený prístup).