V autorskej zmluve redakčná rada vymedzuje podmienky, ktoré musia autori a knihovníci dodržiavať pri ukladaní vedeckých článkov do inštitucionálnych alebo iných repozitárov (autoarchivácii) – tzn. čo, kedy a kde sa môže uchovávať.

ČO
Pretože definíce jednotlivých verzií článku sa často líšia, odporúča sa vychádzať zo štandardov National Information Standard Organisation, ktorá rozlišuje:

  • autorov originál
  • autorská verzia v recenznom konaní
  • akceptovaný článok (pre-print)
  • článok po recenznom konaní bez vydavateľských grafických a typografických úprav (post-print)
  • vydavateľská verzia článku

KDE
Vydavateľ deklaruje úložisko, kde všade môže autor alebo jeho zástupca článok uložiť – t.j. verejne prístupný repozitár (Zenodo…), inštitucionálny repozitár, alebo iba súkromné autorovo úložisko.

KEDY
Na autoarchiváciu redakcia môže udeliť embargo, tzn. autorská zmluva určuje od kedy autor môže začať s ukladaním.

Príklady green open access politiky: