Návod na implementáciu Plánu S

1. Zámer a vymedzenie Plán S sa zameriava na úplný a okamžitý otvorený prístup k recenzovaným vedeckým publikáciám z výskumu financovaného z verejných a súkromných zdrojov. kOalícia S, koalícia financovateľov výskumu, ktorí sa zaviazali k realizácií Plánu S, sa zameriava na