Záznam z workshopu je uverejnený tu a prezentácie na Zenode.

Dôležitosť časopisov vo vede presahuje rámec komunikačného prostriedku – a zároveň trend otvorenosti je stále na vzostupe. Workshop zodpovie otázky ako indexovať svoj časopis v databáze Web of Science a v Registri open access časopisov DOAJ, čo ponúkajú online publikačné platformy alebo ako využiť pozitíva sociálnych sietí pri propagácii vášho časopisu.

Kedy: 14. apríl 2021

Program:

9:00 – 9:10 Úvod

9:10 – 9:40 Iemima Ploscariu, Tereza Simandlová – Kritéria pre OA časopisy potrebné na vstup do DOAJ a projekt dlhodobej archivácie pre diamantové časopisy

9:40 – 10:10 Ľubica Jamborová – OA publikovanie: od systému k Systému alebo čo zahŕňa rozhodnutie vydávať OA časopis

10:10 – 10:20 Prestávka

10:20 – 11:00 Eniko Toth-Szasz – Indexácia časopisov vo WOS (s dôrazom na OA tituly)

11:00 – 11:30 Jitka Dobbersteinová – Sociálne médiá ako nástroj pre propagáciu vedeckého časopisu

11:30 – 11:45 Záver / Priestor na otázky