Životný cyklus výskumu možno zhrnúť do nasledujúcich hlavných zložiek: