„V prípade vedeckých publikácií (napr. články) je embargo doba oneskorenia uvedená vydavateľom. Počas tejto doby sa článok nesmie voľne publikovať na internete. Obdobie embarga závisí od dátumu, kedy je časopis vydaný (online alebo v tlačenej verzii, podľa toho, ktorá verzia je prvá). Doba embarga sa odlišuje v závislosti od vydavateľa, zvyčajne od 6 do 12 mesiacov. Avšak nie všetci vydavatelia majú takéto obmedzenia.”9 Prehľad vydavateľských politík sa nachádza na stránkach SHERPA/RoMEO.