12.9.2019 (10:00 – 10:45) Simona Hudecová – Poskytovanie služby prideľovania identifikátora DOI. Link, na ktorom bude webinár prebiehať: https://zoom.us/j/373880665

14.5.2019 Zuzana Stožická – Pochybní vydavatelia alebo predátori vo vedeckom publikovaní (z dôvodu technických problémov pri nahrávaní, použite slúchadlá a dajte si zvuk na počítači na maximum)

14.2.2019 Silvia Horáková – Otvorený prístup (Základy)

23.10.2018 Zuzana Adamová – Licencie Creative Commons