Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
81104 Bratislava
Tel.: +421 2 69253 175
www.cvtisr.sk

Mgr. Silvia Horáková
e-mail: silvia.horakova@cvtisr.sk